Podczas pobytu w Polsce, Teresa Uzarowicz i Maria Ciupalska, prezes i wiceprezes naszej organizacji, miały możność skorzystać z propozycji odwiedzin uczelni #WydziałHumanistycznyUniwersytetuSzczecińskiego, skąd pochodzą profesorowie prowadzący nasze studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego”. Wizytę zorganizowały dr hab. Adrianna Seniów, prof. USz i dr Nina Pielacińska, pomysłodawczynie studiów dla nauczycieli polonijnych. Koleżanki były w Rektoracie, spotkały się z panią Prorektor dr hab. Kingą Flaga-Gieruszyńską, przeprowadzono wywiad w Radiu Nius …

Prezes i Wiceprzes PONA w Szczecinie Read More »